Compromotenochevent.se

Compro Möten & Event AB – bokning och administration av konferenser, talarförmedling, mässor och söktjänster för mötesbranschen.

Compromedia.se

Compro Media AB – medieförsäljning och content marketing i tidningar och i digitala medier.

Comprocura.se

Compro Cura AB – söktjänst, seminarier och placeringshjälp för vård och omsorg.